Nord. Nordøst

Legen kan både leges inde og ude. Legen er god til at lære nye deltagere om kompasretningerne.

Lederen samler deltagerne.
Han viser dem kompasset og lære alle 4 eller 8 hovedretninger. En deltager fra gruppen bedes om at udpege et objekt, der ligger direkte nord for gruppen, (f.eks. et træ eller en dør eller en post). Derefter udpeger en fra gruppen et objekt, der ligger direkte syd. derefter én ting som direkte ligger øst, og én der ligger direkte vest osv.

Alle samler midt i spilleområdet. Lederen diktere nu gruppen i hvilken retning de skal løbe "Nord", 'Syd', 'Øst' eller 'Vest'. Hvis der råbes nord skal alle løbe ud og rørre dette objekt, der ligger i denne retning. Den sidste der rører objektet går ud af legen og resten samler sig i midten igen.

Når der er en vinder tilbage stoppes spillet og alle samles i midten. Nye verdenshjørner kan tilføjes på samme måde. Derefter genstartes spillet og alle er med igen. Nu anvendes der otte verdenshjørner.

Nord, Nordøst

Hvem kommer hurtigst ud til verdenshjørnerne?

Deltagerantal:

3 - 15

Materialer:

Ingen. Man kan dog hænge billeder ud i hvert verdenshjøren.

Sted:

Ude. Der bør ikke være mere end 12- 15 meter mellem to modsatliggende verdenshjørner.