Norden og søndenvinden

Er en fangeleg, hvor en deltager er søndenvind, og en deltager er nordenvind. Nordenvinden skal fange deltagerne. De som bliver fanget af nordenvinden skal stille sig med spredte ben. Søndenvinden skal befri de fangede, med at kravle mellem benene på de som er fanget.

Alternativ:

Legen kan også leges holdvis, hvor et hold er søndenvind og et hold er nordenvind. Et af holdene har veste på eller er markeret således at de to hold kan skelnes fra hinanden.

Man kan stoppe legen halvvejs og snakke strategi. Hvis alle på holdene er mod alle de andre på det andet hold, så burde legen stå rimelig lige. Men hvis deltagerne på holdene danner tag-teame, så kan man skabe sig en fordel i legen. Man kan bruge legen til et oplæg om samarbejde.

Norden og søndenvinden

En er fanger og en er redder. hvem fanger/redder flest.

Deltagerantal:

8 - 36

Materialer:

Ingen

Sted:

Ude