Om pionering - Hjælp til pionering

Dette er et par instruktionsark, der belyser nogle emner om pionering. Blandt andet den klassiske fejl mange begår når de opsætter et tre-ben.

Tænk på disse konstruktioner som siderne i et tårn. For at opnå den bedste stabilitet på tårnet, så skal siderne konstrueres som stabile konstruktioner der er sat sammen så de danner tårnet. Er tårnet over 3 meter højt, så bør det tages i betragtning når tårnet konstrueres. Sagt anderledes. Hvis i går rundt om jeres tårn og en eller flere sider kun er konstrueret som en ustabil konstruktion en firkant eller en firkant med en enkelt stiver, så har jeres samlede konstruktion, i dette tilfælde tårnet, ikke den ultimative styrke som i kan bygge ind i jeres konstruktion.

Brug kun stabile konstruktioner når I laver pionering.

Om pionering.

Man kan nemt blive lidt nørdet når man pionere. Det er en færdighed man virkelig kan blive god til. Jo bedre man bliver, jo højere elsker man oftest at pionere.