Op med bolden

Deltagerne skal stå, i en cirkel, rundt om en bold. Afstanden mellem deltagerne og bolden bør være ca 1.5meter, eller længden på deres spejderstav. Deltagerne skal tage deres spejderstav i den ene ende og placere den anden ende af deres spejderstav på bolden. Deltagerne skal nu holde bolden mellem spidsenderne på deres spejderstave. Holdet skal nu forsøge at løfte bolden så højt de kan uden de taber bolden. Spejderstavene må ikke krydse hinanden under bolden.

Der kan sætten nogle rør i jorden, som søjler, der har forskellig højde. holdene skal nu forsøge at ligge bolden op på de forskellige rør.

Regler:

- Hver deltager må kun bruge en spejderstav.

- Bolden må kun blive rørt med enderne af spejderstavene.

- Spejderstavene må ikke krydses.

- Spejderstaven skal holdes i modsat ende af enden af den der rører bolden. De yderste 30 cm. 

 -Alle deltagernes spejderstave skal være i kontakt med bolden mens den løftes.

- Deltagerne må ikke røre rørene som bolden skal ligges op på.

Op med bolden

Deltagerne skal løfte en bold op fra jorden med deres spejderstave.

Deltagerantal:

3 - 7.

Materialer:

En spejderstav pr deltager og en  bold. Evt rør i forskellig længde.

Sted:

Ude og inde.