Op på kassen

Holdet skal samarbejde. Deltagerne skal hjælpe hinanden op på en mælkekasse, ved at de hjælper hinanden med at holde ballancen.

En mælkekasse sættes på jorden. Omkring kassen afmærkes der en firkant, så der fra firkantens kant, hele vejen rundt, og ind til kasseen er ca 60 cm, eller det der svarer til et stort skridt. holdet skal stå uden for firkanten. Holdet skal nu kollektivt op på mælkekassen uden at nogle rører jorden i firkanten.

Op på kassen

Holdet skal kollektivt hjælpe hinanden op på kassen.

Deltagerantal:

4 - 9 deltagere.

Materialer:

En mælkekasse og snor til afmærkning af firkanten.

Sted:

Ude og inde.