Orientering - Kort og kompas

Om kategorien: Kompaslege og orienteringslege

Disse lege kan godt foregå i en cirkel, som stafet eller andet men fælles for dem er at kompasset eller hovedretningerne i kompasset indgår.

Legene er ofte ment som træning af kompasset og evnen til at orientere sig.
De kræver derfor ofte at legens deltagere har et kendskab til kompasset og evt. har et kompas.

  

Undersøg de mange kompaslege i menuen til venstre. Lege er en fremragende måde at træne kompas og orientering på.

Orientering

Lær at finde vej. Kort og kompas. Lær at følge spor!