På en række

Deltagerne deles op i hold.

Hvert hold skal stå på linie.
Holdene får nu til opgave at de skal stille sig i rækkefølge efter hvem der på holdet har fødselsdag først.
Når holdet har gjort dette sætter de sig ned, stadig på række.
Der stilles en lang række opgaver som holdene skal stille sig på række ifølge. Det kan være:
- Hvem har det højeste telefonnummer?
- Hvem har de længste ben?
- Hvem har flest ting i spejderuniformen?
- Stil jer alfabetisk efter jeres mors navne?

- Efter højde, med bind for øjnene.

Osv.

TIP: Sværhedsgraden kan øges ved at:

Holdet ikke må tale sammen.

Deltagerne har bind før øjnene.

Holdett skal stå på et brædt eller en bænk under legen, som ingen må træde ned fra i mens holdet løser opgaven.

På en række

Deltagerne skal stille sig i en række efter bestemte kriterier. Det kan være efter højde eller....

Deltagerantal:

3 - 36.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.

Andre ord for legen:

Den blinde arrangermester.

Sorteringslegen.