På en række

Deltagerne deles op i hold.

Hvert hold skal stå på linje.
Holdene får nu til opgave at de skal stille sig i rækkefølge efter hvem der på holdet har fødselsdag først.
Når holdet har gjort dette sætter de sig ned, stadig på række.
Der stilles en lang række opgaver som holdene skal stille sig på række ifølge. Det kan være:
- Hvem har det højeste telefonnummer?
- Hvem har de længste ben?
- Hvem har flest ting i spejderuniformen?
- Stil jer alfabetisk efter jeres mors navne?

- Efter højde, med bind for øjnene.

Osv.

TIP: Sværhedsgraden kan øges ved at holdet ikke må tale sammen.

Sværhedsgraden kan ligeledes øges ved at holdet skal stå på et brædt samtidigt. Ingen må træde ned fra brættet mens holdet løser opgaven.

Et bræt på 10 cm i bredden og en længde svarende til 50 cm i længden pr. deltager er passende

På en række

Deltagerne skal stille sig i en række efter bestemte kriterier. Det kan være efter højde eller....

Deltagerantal:

3 - 36.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.

Andre ord for legen:

Den blinde arrangermester.