Papbåd

Flere steder verden over afholdes der papbådsfestivaler, hvor deltagerne stiller op som et hold, bygger deres egne både af pap som en eller flere af holdenes deltagere derefter skal sejle rundt i. Arrangørerne udstikker ofte nogle fælles regler, der bruges ved konkurrencen.

Lad jeres patruljer/hold/grupper konkurrere mod hinanden i deres egen papbådsregatta.

 

Tid: 3 -4 timer

Deltagerantal: hold af 3 -6 personer

Hvordan: Del deltagerne op i hold af 3 – 6 personer. Hvert hold skal lave en båd af pap, døbe båden og sejle i deres båd med minimum en person i fra holdet. Der kan laves konkurrencesejllads mellem holdene når alle hold får lavet en båd. Holdet kan instrueres i opdrift, så de bedre har en forståelse af hvor stor deres båd bør være for at kunne bære en person. Holdet instrueres i hvorledes man gør konstruktionen vandtæt ved omhyggeligt at lukke snitflader i pappladerne med tape og ved at forstærke buk og samlinger. Hvordan overfladen af skroget, som kommer i kontakt med vandet dækkes med pakketape, som ligges på skroget i lange baner. Banerne af tape skal overlappehinanden således at skroget af båden ikke kommer i kontakt med vandet. Holdet kan også instrueres i hvorledes man får den største styrke i deres bådkonstruktion ved at folde og bukke pappet rigtigt(trekantprincippet).

Holdet skal designe/tegne deres båd eller vælge design inden begynder at bygge. Holdet kan se eksemler på pap-både før de begynder at bygge deres egen. De kan søge på internettet eller få forelagt nogle skabeloner hvor hvert hold kan udvælge det design de ønsker.

 

Opgaven kort:

Design en papbåd – tegn den, gerne med ca.-mål. Eller udvælg en skabelon/design.

Dekorer båden og døb den – en båd bør have et navn

Tag en maritimquiz(hvis holdene skal vente på hinanden før alle er færdige)

Søsæt og sejl med båden

 

Materialer:

Hvert hold får udleveret de samme materaler. Det kan være :

4 - 6 ruller pakketape eller gaffatape(Husk rigeligt med tape)

Pap – et bestemt antal stykker eller et bestemt antal kg(papplader fra hårde hvidevarer virker fint til opgaven)

Papir og blyant

2 Hobbyknive

skæreplader/masonitplade

5 m reb

5l dunk med låg eller en 1,5l flaske.

 

Fælles materialer:

Materialer til at dekorere båden: Maling og pensler evt. stof til flag.

Store Linealer.

Fladjern af 1 meter. Fladjernet bruges til at bukke pappet med.

Champagne til dåben, champagneglas/krus.

Bassin, hvis i ikke har mulighed for at søsætte båden i en sø eller lignende.

Årer/padler

 

Forløb:

Holdet skal først designe deres båd og tegne den på et stykke papir.

Tegningen skal godkendes af en leder/ instruktør:

Derefter skal de bygge den i Pap og tape og skrive bådens navn på og evt. dekorere den.

Snoren og flasken skal monteres på båden således at flasken flyder op til overfladen således at båden kan bjerges, hvis/når den synker.

Inden båden søsættes skal båden navngives og døbes, gerne i champagne. (lederen/instruktøren agerer præst eller VIP)

Når den er navngivet søsættes båden. Holdene afholder kapsejllads mod hinanden om hvilket hold der kommer længst eller først kommer tørskoet i land på den anden side af søen/bassinet.

Alternativ opgave:

Holdet skal søsætte deres båd i et havebassin og skal holde båden flydende i to minutter.

Holdets både udsættes for diverse tests. Det kan bl.a. være tornadotesten. Bådene søsættes på skift. De andre holdmedlemmer stiller sig omkring bassinnet og skal nu forsøge at synke det holds båd der ligger i bassinnet(med et holdmedlem i) personen der sidder i båden må bruge en øse for at holde sit holds båd tør. De andre deltagere må kun bruge deres fingre til at øse vand op i båden.

 

Forslag til skabelon:

Lav nogle forslag til skabeloner og design. Det vil hjælpe de ny eller yngre deltagere, som ikke har lavet en papbåd før.

Teknikker:

Instruer deltagerne i, hvordan de vil kunne forme og folde sine papplader, så de får en større styrke i deres design. En teknik er at rulle sine papplader, vikle dem ind i tape, for derefter at tape sine ruller sammen som en tømmerflåde eller i et andet kreativt design for derved at skabe sin båd.

Trekantprincippet, er ligeledes en måde at øge styrken i sin papkonstruktion.

 

Sikkerhed:

Alle deltagerne skal naturligvis have en godkendt redningsvest på, når de er på vandet.

En observatør/livredder bør være på vandet i en båd under til sejladsen for at kunne assistere deltagerne på vandet for at imødekomme og undgå farlige situationer.

 

Præmier uddeles til:

Første-, anden- og tredjeplade.

 

Priser:

Der kan gives delpoint/priser for delellementer i opgaven:

Holdånds-prisen - Dommerne vælger det mest energiske hold.

Titanic-prisen - Titanicprisen gives til det hold af den båd, der synker på den mest spektakulære måde.

Flotteste båd - hvilket hold dekorerer deres båd flottest.

Designer - Hvilket hold har det mest smukke/specielle design.

Teambuilder - Hvilket hold konstruerer deres båd hurtigst.

Tornadotesten - hvilket hold har den mest sødygtige båd.

Maritim Quiz – Hvilket hold kan flest maritime udtryk(tip en 13ér)

 

Tip:

Projektet kan sagtens bruges til børn ned til ca. 10 år, men de bør arbejde ud for en skabelon som holdene får udleveret, ellers kan i nemt risikere at de ikke kommer forbi designstadiet af projektet.

Quiz!

Hvis man er ombord på et skib, så hedder tingene ofre noget specielt:

 

Hvad er en Kabys? Er det:

-Køkkenet på et skib.

-Soverummet på et skib

-Kaptejnens rum

 

Hvad er et kølsvin? Er det:

-Den nederste synlige planke der løber fra for til agter.

-Den figur dom ofte sidder foran på store træskibe.

-En sømand der har drukket sig fuld på landlov

 

Hvad er en lejder? Er det:

-En stige

-Udsigten i toppen af en mast

-En dør

 

Hvad er en pøs? Er det:

-En spand

-En kvindelig sømand

-En matroskasket eller hue

 

Hvad er et merlespiger? Er det:

-Et værktøj som kan bruges til rebarbejde.

-Et spil som sømændene spiller for at fordrive tiden

-En seng

 

Hvad er et faldereb?

-En landgangsbro

-Et tov der ligger løst på skibets dæk, som man kan falde i.

-Et stykke tovværk som er synligt beskadiget

 

Hvad er hækken på et skib? Er det:

-Bagenden på skibet.

-Et vindue på et skib

-Loftet i kahyt

 

Hvad er en kølhaling? Er det:

-En straf, hvor man bliver trukket under skibet i et reb.

-Et stort måltid mad.

-Det hedder oplevelsen når man ser hvaler fra et skib

 

Hvad vil det sige at sejle i smult vande? Det betyder at:

-At sejle i roligt vand.

-At vandet er fyldt af fisk

-At vandet er klart og det har en god sigtbarhed.

 

Hvis noget er smækkert, hvad hentydes der til på et skib?

-Småt tovværk, en tynd line.

-At skibet knager og gir’ sig i høj sø.

-En flot sømand

 

Hvad er en snotter

-En fortøjningsline

-En forfrossen sømand, hvor næsen løber på.

-En joke hvor en sømand kaster en vandmand i ansigtet på en anden sømand.

 

Hvad betyder det at: ”Man lænser båden”? At man:

-Tømmer båden for vand.

-At en sømand stjæler noget fra en anden sømand.

-At man tømmer en båd for alt indhold.

 

I har sikkert hørt om slaget på reden i skolen. Men hvad er en red? Er det:

-En ankerplads uden for en havn.

-Et sted i det danske farvand.

-Det hedder en red eller rede når der er flere både der ligger eller sejler sammen.

 

Hvis man skal ud og ”skaffe,” Hvad betyder så, hvis man er ombord på et skib?

-At man spiser.

-At man sidder på toilettet.

-At man går et ærinde for kaptejnen eller en overordnet.

 

Regler fra en Amerikansk regatta!

Reglerne kan være som følger:

Hele båden skal være bygget af pap og ”gaffatape”. ”Gaffatape” kan anvendes til at forstærke samlinger og endeflader på pappet.

Hvert hold får udleveret 2 store ruller gaffatape. Yderligere materialer gaffatape, hobbyknive, blyanter, tommestokke osv. skal holdene selv medbringe.

Pappet, i form af bølgepap, Tæppe Rør, kasser kan findes på genbrugsstationer og som brugt embalage fra diverse butikker - stormagasiner, elektronikforretninger køkkencentre osv.

Forbehandlet karton såsom voksbehandlet pap er tilladt. Ingen maling eller lak er tilladt på dagen for begivenheden, alle maling og lakerede pap skal være hærdet før søsætningen af båd. Maling og lak er beregnet til kun at blive anvendt som et dekorativt element, ikke til imprægnering af båden.

All materiale og som sidder på båden må kun fastgøres med gaffatape.

Skrogets yderside på båden må gerne være helt dækket af gaffatape.

Bådene må gerne dekoreres. Dekorationer er tilladt og tilskyndes, forudsat at de ikke anvendes som strukturelle eller bærende elementer som øger bådens flydeevne.

Holdmedlemmerne må gerne klædes ud i overensstemmelse med konkurrencens bådbyggertema.

Deltagerne har op til 4 timer til at bygge deres både i. Båd bygning og/eller den endelige samling skal afsluttet på stedet hvor konkurrencen afholdes.

Holdene må gerne præfabrikere dele af båden inden konkurrencen starter.

Et begrænset udbud af pap vil blive gjort tilgængeligt under de 4 timer. Deltagere bør planlægge og medbringe strækkelig pap & gaffatape til deres båd design.

Holdene har fri tøjler hvad angår design, men fantasi og kreativitet påskyndes og værdsættes.

Der må ikke benyttes: Træ, plast, gummi, oppustelige enheder, polystyren, skum, glasfiber eller anden form for plast til konstruktionen af båden.

Der må ikke benyttes tætningsmidler/imprægnering, tokomponent lim, klæbestoffer, lim eller epoxy blandinger eller anden form for belægninger på båden.

INGEN elektriske, benzin, benzen, propan eller andre kemiske eller elektriske fremdriftssystemer er tilladt. Den eneste undtagelse er at hvert besætningsmedlem må benytte en padle hver.

Bådene må ikke være konstrueret som en tømmerflåde eller et surfbræt, hvor deltagerene sidder ovenpå konstruktionen. (det er en bådregatta)

Skibet må ikke konstrueres således at besætningen sidder i et lukket eller delvist lukket rum, der gør at de vil kunne have svært ved at forlade skibet hvis/når det synker

I Hver båd skal der fastgøresen en lukket 10litters plastik dunk, eller en bøje af tilsvarende størrelse med 10m reb, som i modsat ende af dunken er forsvarligt fastgjort i båden. Dunken/bøjen skal ligge løst i båden og må ikke blive brugt til at holde båden flydende med. Dunken/bøjen skal være inde i båden under sejlladse. Dunken/bøjen er beregnet til at lokalisere og hente de sunkne både tilbage til land.

DOMMERNE træffer endelig og definitiv afgørelse om fortolkningen af reglerne.

Deltagere kan deltage i forskellige klasser. Klasserne kan inddeles efter alder, antal personer i bådene, tid til konstruktion af båden osv.

Alle deltagere skal være iført godkendt rednings eller svømmevest.

Deltagerne må ikke sprøjte vand på hinanden under konkurrencen.

Bådene må kun drives/sejles med padlerne. Bådene må ikke trækkes eller skubbes af svømmende deltagere.

Redningsveste må ikke bruges til at holde båden flydende

Bådene skal bjerges efterfølgende af holdene, og bortskaffes på forsvarlig vis.

Snyd og usportslig adfærd tolereres ikke. Det er en uformel konkurrence hvor sjov og fællesskab skal være i centrum.

Papbåd

Lad holdene lave deres egen båd i pap. Bådene konstrueres udelukkende af pap og tape.

Deltagerantal:

Små hold af 3 - 6 personer.

Materialer:

Se beskrivelse!

Sted:

Ude, hvor der adgang til åbent vand.