Papirkamp

Legen leges indendørs, i et rum som deles i to lige store halvdele.

Deltagere deles i to hold, som så får hver deres banehalvdel
Legen er ganske simpel hver deltager får en eller flere avissider.
På et startsignal skal de krølle avissiderne sammen enkeltvis til papirkugler.
Holdet skal nu forsøge at få alle deres papirkugler over til det andet hold på deres banehalvdel.
Det hold der har færrest kugler på deres banehalvdel vinder.
Der spilles på tid 3*3 minutter.

Papirkamp

Tøm jeres holds banehalvdel for papirkugler.

Deltagerantal:

To hold af 4 - 9 personer.

Materialer:

Papir. Gerne aviser uden metalklips i.

Sted:

Inde.