Pas på fyrtårnet

"Pas på fyrtårnet" er et natløb, som bedst leges i et åbent skovområde eller i et kopieret terræn.

Deltagerne starter i den ene ende af arealet. En eller fler af spillerne udstyres med en kraftig lommelygte og står i anden ende af området.

Formålet med spillet er at deltagerne skal snige sig fra den ene ende af spilleområdet til den anden, forbi den person, som står med lommelygten.

Spilleren med lommelygten står med ryggen til de andre deltagere. Hvert femte sekund vender han sig om mod dem, der prøver at snige sig forbi ham. "Fyrtårnet" tænder lommelygten og scanner området i tre sekunder, som et fyrtårn,der drejer rundt. Hvis en bevægende spiller bliver fanget i Lommelygtens lyskegle skal hun/han vende tilbage til start. De spillere som ikke bliver set  kan forblive, hvor de er og snige sig videre når lyset slukkes eller lyskeglen ikke er i deres retning.

Den første person der har flyttet forbi "Fyrtårnet" bliver "Fyrtårn" i næste runde.

Variation:

Spilleren med lommelygten har hele tiden lommelygten tændt  og kontinuerligt scanner spilleområdet, ved at dreje rundt om sig selv som et fyrtårn. Spillerne skal nu snige sig frem når de mener de er i sikkerhed for lyskeglen. Hvis de bliver fanget i lyskeglen skal de starte forfra og prøve at snige sig forbi "fyrtårnet" igen.
Tip:

-"Fyrtårnets" lommelygte bør ikke have en stor og spredt lyskegle. Det kan reguleres ved at ligge lommelygten indeni et rør.  
Materialer: En kraftig lommelygte.

-Deltagerne kan med fordel sendes afsted på natløbet i små grupper, så der ikke kommer mange deltagere til et fyrtårn på en gang.
 

Fyrtårnet

Snigeøvelse, hvor deltagerne skal forsøge at undgå i lyskeglen fra "fyrtårnets" skær!

Deltagerantal:

3 - 12. 2 -3 af deltagerne er "fyrtårn"

Materialer:

Kraftige lommelygter, minestrimmel til afmærkning af området, sort tape til at sætte over deltagernes reflekser som de måtte have på tøjet.

Sted:

Ude i et område som byder på gode gemmesteder, især omkring fyrtårnene. banen kan med fordel laves således, at deltagerne bliver tvunget til at komme tæt på "fyrtårnene".