Pointløb

Løbet er et pointløb, Hvor der både er levende og døde poster. Deltagerne selv må vælge i hvilken rækkefølge posterne døde som levende tages.

Det er en god ide at der er næsten lige mange levende poster som der er hold. Der må ligeledes gerne være over tre gange som mange døde poster som der er levende poster, især hvis de levende poster ligger tæt på hinanden.
De døde poster giver et point. Kommer et hold til en død post skal de først kigge på opgaven. Hvis de vurdere de ikke kan løse pogaven, så skal de lade posten hænge. Hvis holdet kan løse opgaven, så skal de tage den med til en vilkårlig levende post for at vise løsningen på den døde post og få det godkendt. Løser holdet ikke opgaven, så skal holdet hænge posten tilbage. De døde poster kan således kun løses af et hold og give det hold +1 point. Hvis et hold svare forkert på posten får de -1 point og skal ligeledes hænge den tilbage. Holdet må ikke forsøge at løse den døde posten som de svarede forkert på mere. Holdene må kun tage en død post af gangen for at få løsningen godkendt inden de tager en ny død post.
 
De levende poster skal svare og godkende de døde poster. Samtidig kan holdene ved hver levende post vælge mellem tre opgaver: En let, en moderat og en svær opgave.
Hvis opgaverne løses korrekt giver den lette opgave 1 point, den moderate 2 point og den svære 3 point. Der gives ligeledes et point for god opførsel og samarbejde.
Deltagerne får ikke at se posternes opgaver før de vælger, hvor svær de ønsker deres opgave, kun temaet. Det kan eks. Være pionering. Så må de selv vurdere, hvor gode de er inden de vælger sværhedsgrad. Hver levende post kan kun prøves en gang, så man kan ikke først prøve den lette og derefter den svære, det er enten eller.
Hvis de ikke løser den opgave de får stillet giver opgaven minus. Altså hvis de vælger den svære opgave kan de få +3 for en korrekt løst opgave eller -3 for en ikke løst opgave.
Samtidig kan de få +1 eller -1 point for god opførsel og de få +1 eller -1 point for samarbejde

Døde poster:
1 Hvad hedder knobet?
2 Hvem ringer man til hvis man ringer 112?
3 hvor mange grader er der på et kompas?
4 Retningen mellem Nord og Vest hedder?
5 Hvad hedder træet dette blad kommer fra?

6 Hvad hedder jeres spejdergruppe.
7 Hvem startede spejderbevægelsen?
8 Hvordan starter bønnen ”Fader vor”?
9 Er der hund i hundekiks?
10 Når man starter med at lave et almindeligt bål bygger man det op på en speciel måde for at det er nemmest muligt til at tænde. Hvad hedder det?
                  1 spejderbål
                  2 Pyramidebål
                  3 jægerild
11 må man sætte tomme gryder over bålet? Ja eller nej. Svar eventuelt også på, hvorfor eller hvorfor ikke.

Løsninger på døde poster:
1 Hvad hedder knobet?
                      RÅBÅNDSKNOB
2 Hvem ringer man til hvis man ringer 112?
                      ALARMCENTRALEN
3 hvor mange grader er der på et kompas?
                      360
4 Retningen mellem Nord og Vest hedder?
                      NORDVEST
5 Hvad hedder træet dette blad kommer fra?
                      EG
6 Hvad hedder Jeres spejdergruppe .
                      (Navn)
7 Hvem startede spejderbevægelsen?
                      LORD ROBERT BADEN POWEL
8 Hvordan starter bønnen ”Fader vor”?
                      FADER VOR……
9 Er der hund i hundekiks?
                      NEJ
10 Når man starter med at lave et almindeligt bål bygger man det op på en speciel måde for at det er nemmest muligt til at tænde. Hvad hedder det?
                      1 spejderbål
                      2 Pyramidebål
                      3 jægerild
                                            2 PYRAMIDEBÅL
11 må man sætte tomme gryder over bålet? Ja eller nej. Svar eventuelt også på, hvorfor eller hvorfor ikke.
                      NEJ. ELLERS KAN DER BRÆNDE HUL I GRYDERNE.

Levende poster
 
Post 1 - Tema: Pionering

Let:
Lav de to knob man starter og slutter besnørringer med.

Moderat:
Lav en krydsbesnørring

Svær:
lav en ottetalsbesnørring og stil trebukken op. Opgaven er løst hvis besnørringen er god.

Materialer: Besnørringsreb og rafter.
 
Løsninger post 1
Let:

Holdet skal lave et tømmerstik og et dobbelthalvstik

Moderat:
Holdet skal lave en krydsbesnørring

Svær:
Holdet skal lave en ottetalsbesnørring og stil trebukken op. Opgaven er løst hvis besnørringen er god.

 
Post 2 - Tema: Førstehjælp

Let:
Giv hinanden et plaster på. Fortæl hvad der er vigtigt når man sætter plaster på.

Moderat: 
lig en i aflåst siddeleje

Svær:
Lav brandmandstag på en og flyt vedkommende10 meter. Det skal gøres forsvarligt.
                      Hvad siger man hvis/når man ringer til 112

Materialer: et tæppe. Plaster
 
Løsninger post 2

Let:
Giv hinanden et plaster på. Det er vigtigt at man holder/ gør såret rent og ikke rører gazen på plasteret når man sætter det på (lad børnene forklare det med egne ord)

Moderat: 
lig en fra holdet i aflåst siddeleje

Svær:
Holdet skal flytte en fra deres hold med brandmandstag og flytte vedkommende 10 meter. Det skal gøres forsvarligt. Personen skal ligge ned når der startes.
                      Hvad siger man hvis/når man ringer til 112

Hvad der er sket

Hvor det er sket

Hvornår det er sket

Hvilket nummer du ringer fra (også selv om det er teknisk muligt for alarmcentralen at lokalisere opkaldet)

Hvor hjælpen skal sendes hen

Hvor mange tilskadekomne der er


Post 3 - Tema: Kompas
Let:
Nævn de 4 hovedretninger

Moderat:
Mål retningen fra post A til B på kortet.

Svær:
Vælg et punkt i landskabet. I hvilken retning ligger det. Brug kompasset og giv en retning.

Materialer: Kompas og kort.
 
 
Løsninger post 3

Let:
Nævn de 4 hovedretninger. Nord, Syd, Øst og Vest

Moderat:
Mål retningen fra post A til B på kortet. Se kort

Svær:
Vælg et punkt i landskabet. I hvilken retning ligger det. Brug kompasset og giv en retning.
Der vælges et uvilkårligt punkt i landskabet. Kontroller om de har indstillet kompasset rigtigt


Holdets pointkort:

Holdets Navn
 

Post

Point for løst opgave (1 til 3 point)

Opførsel

Samarbejde

1 død

 

 

 

2 død

 

 

 

3 død

 

 

 

4 død

 

 

 

5 død

 

 

 

6 død

 

 

 

7 død

 

 

 

8 død

 

 

 

9 død

 

 

 

10 død

 

 

 

11 død

 

 

 

1 levende

 

 

 

2 levende

 

 

 

3 levende

 

 

 

Pointløb

Løb med forskellige spejderrelaterede opgaver.

Deltagerantal:

3 - 4 hold. Gerne så mange hold som der er levende poster.

Poster:

3 levende poster og 11 døde.

Materialer:

Se posterne.

Sted:

Ude.