Puslespil

Denne øvelse arbejder med forskellige former for kommunikation, og hvilken indflydelse den har på samarbejdet.

Deltagerne deles op i grupper af fire eller otte personer. Hvert gruppe får udleveret brikkerne fra et komplet puslespil. Puslespillet bør være på ca. 50 brikker, som deles op i fire små poser. Der ligges 4 poser ved hvert gruppe(et komplet puslespil). grupperne deler sig i 4 lige store hold. Hver hold vælger en pose med brikker.Hvert hold har således en del af det komplette puslespil.

Opgaven lyder, at: grupperne bestående af fire hold, skal samle puslespil sammen. Men de er nødt til at følge instruktionerne nøje:

 - I de første 2 minutter, skal holdene begynde at sætte deres puslespilsbrikker sammen ved skiftevis, efter tur, at ligge en brik pr. gruppe. Det er ikke tilladt at tale sammen, eller røre hinandens brikker.

- Når de 2 minutter er gået, skal de fortsætte med skiftevis at ligge brikker i stilhed, men de kan nu begynde at røre hinandens brikker. Dette fortsættes i yderligere 2 minutter.

- Endelig får hvert hold 5 minutter at afslutte og endeligt samle deres puslespil på en hvilken som helst måde holdene vil. Tale vil derfor være tillade de sidste 5 minutter.
Opsummering:
Efter de sidste 5 minutter, stopper holdet med at ligge puslespillet Spørg deltagerne efter hvad de har set og oplevet. Deltagerne giver feedback. Lever budskabet om, at vi ofte har tendens til at gøre tingene selvstændigt og på vor egen måde uden at involverer hinanden. Når vi inddrager hinanden, ved hjælp af alle de mange måder der er at kommunikere på så vi har en større chance for en vellykket gennemførelse af et projekt, men formen af kommunikationen er vigtig.

Hvordan udviklede kommunikationen sig?

Hvad er god kommunikation?

Puslespil:

Flere hold skal ligge et puslespil sammen, hvor kommunikationsformen ændres som øvelsen skrider frem.

Deltagerantal:

4 hold med 1-2 deltagere pr. hold.

Materialer:

Et puslespil på ca. 50 brikker til hvert hold. 4 små poser pr gruppe.

Sted:

Inde.