Puste fjer

Puste fjer er en traditionel påskeleg, hvor deltagerne skal være i hold, to og to. Alle par får udleveret en lille fjer eller et dun.
legen starter, kaster alle par deres fjer op i luften. Efterfølgende tager parrene hinanden i hænderne. Det gælder om at bevare fjeren oppe i luften ved hele tiden at puste til den. 
Når fjeren lander på guldet/jorden er parret ude. Det par der holder deres fjer i luften i længst tid, har vundet. 

Materialer: en fjer eller dun til hvert par der deltager.

Deltagere: minimum. 4 

Puste fjer

Et hold på to deltagere skal holde en fjer flyvende ved at puste til den.

Deltagerantal:

Minimum to hold af to personer.

Materialer:

Små fjer eller dun.

Sted:

Inde.