Robotten!

Deltagerne deles ind I små hold på hver tre personer. Hvert hold skal samarbejde om først at finde en bestemt genstand! Holdmedlemmerne får en rolle, enten som Robotten, guiden eller navigatøren på sit hold.

Robotten skal have bind for øjnene. Robottens opgave er at finde ”genstanden!” Robotten er den eneste der må gå rundt under legen.

Navigatøren er den eneste, der må sige noget og skal kommunikere verbalt med robotten.

Guidens opgave er at vise med fagter, til navigatøren, hvor robotten skal gå hen. Så navigatøren kan kommunikere det videre til robotten.

Genstanden som skal findes er en bold eller lignende.

Hvert hold arrangeres således:

Deltagerne på hvert hold stiller sig på en række med omkring To meters mellemrum. Forrest står robotten, som har bind for øjnene. Robotten skal have næsen I retningen af genstanden, der skal findes.  Den midterste deltager er navigatøren. Navigatøren skal stå med ryggen til robotten. Navigatøren må på intet tidspunkt vende sig rundt, så han kan se robotten. Navigatøren er ligeledes den eneste der må sige noget på holdet og derved kommunikere med robotten. Guiden er robotten og navigatørens øjne. Han må kun kommunikere med navigatøren. Guiden må ligeledes kun kommunikere ved hjælp af fagter og kropssprog. Guiden må på intet tidspunkt benytte sig af verbal kommunikation.

Forløb:

- Deltagerne deles ind i hold.

- Holdene informeres om legens regler.

- Holdene får evt. fem minutter til at aftale deres strategi. Hvis legen leges flere gange, så kan man overveje om holdet først må tale strategi anden eller tredje gang legen leges igennem.

- Holdene stiles ved siden af hinanden i rækker. Robotterne stilles på række i første geled, så de har samme afstand til genstanden som skal hentes.(Se den fremragende illustration)

- Legen sættes derefter i gang.

- Legen afvikles. Når en robot har fundet genstanden afsluttes legen.

- Holdene evaluerer deres præstation, Hvis legen ikke leges igen med holdmedlemmerne i nye roller.

- Evaluering.

  Spørgsmål til evaluering kan lyde:

- Fandt i en strategi inden i startede øvelsen?

- Holdt i jer til jeres plan?

- Hvordan havde robotten det med at få bind for øjnene?

- Havde du(robotten) altid tillid til dine navigatør?

- Hvor svært var det at kommunikere som guide med signaler og uden at tale?

- Hvor svært var det som navigatør at forstå disse signaler og omsætte dem til robotten?

- Blev du/I frustreret på noget tidspunkt?

- Var er der noget, du/i ville gøre anderledes?

- Holdmedlemmerne skifter evt. roller og der leges igen.

Tip: Leges der med få hold, så er det oplagt at deltagerne på hver told forsøger sig med forskellige roller på deres hold.

 

Robotten!

Små hold bestående af tre deltagere skal hjælpe hinanden til at finde en bestemt genstand. Holdets deltagere skal benytte sig af forskellige former for kommunikation.

Deltagerantal:

Små hold bestående af tre deltagere.

Materialer:

Bind for øjnene, bold eller lignende.

Sted:

Legen kan leges både ude og inde. Legeområdet bør være afgrænset. Der bør ligeledes kun være få eller ingen forhindringer på legearealet.