Rørledning2

Hvert hold får udleveret en tennisbold. Hver deltager på holdet får udleveret et stykke 110mm vandrør på ca. 60cm. Holdet skal ved hjælp af vandrørene transportere en tennisbold fra punkt A til B gennem vandrørene ved at sætte vandrørene i forlængelse af hinanden. Når en deltager har bolden inden i, sit vandrør, så må denne deltager ikke flytte fødderne.

Vandrørene kan være perforeret så deltagerne kan se når bolden er inden i sit rør. Det kan gøres ved at bore en række huller i røret, i en lige linje, i hele rørets længde. Er der ikke huller i røret, så vil det øge sværhedsgraden for øvelsen betydeligt.

Holdet skal forsøge at transportere bolden på forskellige måder med vandrørene.

-Som en åben opgave, hvor holdene selv finder et system.

-Hvor deltagerne på holdet kun må have rørener over deres hoveder.

-Hvor alle skal have rørene mellem deres ben.

De enkelte øvelser kan gøres nemmere eller svære. nemmere ved, at alle må bruge hullerne i rørene, så de kan se bolden idet den ruller gennem rørene. Legen kan ligeledes gøres svære ved, at ingen må kunne se gennem hullerne i rørene for at kunne se bolden inden i rørene.

Rørledning2

Samarbejdsøvelse, hvor deltagerne skan transportere en bold i en rørledning, som deltagerne danner i fælleskab.

Deltagerantal:

5 - 9 deltagere. Gerne flere hold, som konkurrere mod hinanden.

Materialer:

110mm plasticrør(PP), Et pr. deltager.

Tennisbold.

En spand, hvor bolden skal transporteres til(punkt B)

Sted:

Ude, men kan laves inde.