Runealfabetet

Runealfabetet er et eksempel på et alternativt alfabet med anderledes udseende symboler i stedet for bogstaver. Runealfabeterne blev brugt af vikingerne. Vikingerne tillagde hver rune magiske egenskaber og det at kunne skrive og læse runer stor anseelse. Dette runealfabet er et eksempel på, hvordan runealfabetet kunne se ud. Runealfabetet her er dog ikke historisk korrekt. Afhængig af tidsperioden og geografi kunne der være flere eller anderledes symboler i runealfabetet end som ses her.