Ræven efter musen

Der vælges en deltager til at være ræv.

Ræven får bind for øjnene og får ”en hule”, som er et ståsted, gerne omgivet af kviste og visne blade.

De andre deltagere er mus og skal snige sig hen mod ræven, uden at blive hørt.

Når ræven hører en lyd, peger ræven mod det sted, hvor lyden kommer fra.

Er en mus blevet udpeget, er den blevet "æt" af ræven, og musen er død. Døde mus står musestille til legen er færdig. Legen afsluttes enten ved at alle musene er blevet "ædt” eller ved, at en af musene når hen og kan røre ræven. Musen der kommer hen til ræven skal være ræv.

Ræven efter musen

Kan musene snige sig ind på ræven uden at blive hørt?

Deltagerantal:

3 - 9

Materialer:

Bind for øjnene

Sted:

Ude og inde