Sangstafet

Deltagerne deles ind i hold på 4 til 6 personer.
Holdene stiller sig på række. På startsignal løber de første i grupperne frem, stiller sig op på en stol, og synger første vers af en sang fra spejdersangbogen, salmebogen, en julesang eller et andet sangblad. På stolen ligges der den anvendte sangbog som hjælp. Man løber tilbage når det vers man har valgt er sunget færdigt. Deltagerne skal ikke synge det samme, de skal bare finde et værs fra en tilfældig sang, som de vil synge.
Den gruppe der først bliver færdig med at synge har selvfølgelig vundet.

 

Sangstafet

Stafet, hvor det gælder om at løbe og synge hurtigt.

Deltagerantal:

Minimum to hold af 4-6 deltagere.

Materialer:

En stol og minimum en sangbog pr. hold.

Sted:

Inde og ude.