Seks er fri

Spillepladen er et stykke papir med 6 felter, som nummereres et til seks.
Deltagerne har, fra start, syv tændstikker hver.
Deltagerne slår med en sekssiddet terning efter tur. Slår deltageren 1,2,3,4 eller 5 skal deltageren lægge en af sine tændstikker i dette felt. Ligger der en tændstik i feltet i forvejen skal denne tages op. Slår personen en sekser må man altid ligge en tændstik i feltet uanset om der ligger en eller flere i forvejen.
Den der først kommer af med alle sine tændstikker har vundet.

 

Sekseren rydder

Spillepladen er et stykke papir delt i seks felter som er nummereret fra et til seks.
Deltagerne har hver syv tændstikker.
Deltagerne slår hver efter tur med en terning.
Slår en deltager 1,2,3,4 eller 5 lægges der en tændstik hvis feltet er tomt.
Ligger der en tændstik i feltet skal deltageren tage den.
Slår en spiller en sekser rydder han spillepladen og alle de tændstikker der måtte ligge på spillepladen er hans.
Vinderen er den der har flest eller alle tændstikker til sidst.

Materialer: tændstikker, Spilleplade, sekssiddet terning.

Seks er fri!

Terningspil, hvor deltagerne skal komme af med sine tændstikker hurtigst!

Deltagerantal:

2 - 5 personer er velegnet.

Materialer:

Papir og blyant(spilleplade). Minimum en terninger og syv tændstikker pr. person.

Sted:

Ude og inde.