Send dåsen vidre!

Få alle deltagerne til at sætte i en cirkel, på numsen, med benene strakte og pegende ind mod midten af cirklen. Deltagernes fødder skal kunne røre sidemændenes
Pladser dåsen på et af deltagernes ene fod.
Fortæl deltagerne, at de skal sende dåse rundt i cirklen, fra person til person, kun ved at bruger deres fødder. Hvis dåsen tabes skal de skal starte forfra, fra begyndelsen.

Send dåsen vidre!

En dåse sendes frs deltager til deltager. Deltagerne må kun bruge deres fødder.

Deltagerantal:

6 - 14 personer.

Materialer:

En dåse eller bøtte.

Sted:

Inde og ude - på et tørt underlag.

Andre navne for legen!

Pass the can!.