Sækkepiben

Holdet får til opgave at puste en ballon op! En ballon sættes på enden af et stykke vandslange. Vandslangen er fyldt med huller. Deltagerne på holdet skal nu bruge fingrene til at lappehullerne, mens en puster, så de kan få pustet ballonen op. Opgaven kan være at ballonen skal pustes op til den springer.

Tip: Et godt antal huller i slangen er 3 pr. person.

Sækkepiben

Holdet skal puste en ballon op, som sidder på et stykke vandslange.

Deltagerantal:

3 - 7 personer.

Materialer:

Et stykke vandslange på 1 - 1,5m.

Sted:

Ude og inde.