Skub

Formålet med denne øvelse er, at skabe et lille billede af, hvad der skaber et godt samarbejde.

Deltagerne stiller sig to og to, Deltager A og deltager B. De to deltagere stiller sig over for hinanden. De skal røre hinanden håndflader mod håndflade. Deltager A får til opgave at skubbe så hård som mulig. Der laves en kort pause. Derefter instrueres deltager B i at føre sine hænder rundt i nogle langsomme glidende bevægelser.

Resultatet af øvelsen vil sikkert være at, Deltager A vil opleve at deltager B vil skubbe igen når deltager A skubber. Deltager B vil opleve at deltager A vil lade sine hænder føre frem og tilbage i de glidende bevægelser deltager B laver.

Hvis du skubber, vil du opleve at andre skubber tilbage. Hvis du danser, så vil andre følge dit eksempel. Sagt med andre ord: ”Et godt samarbejde handler om, hvor godt samarbejdspartnerne kan motivere hinanden i deres samarbejde!” Hvis du ikke selv arrangere dig i samarbejdet, så vil du opleve at samarbejdet vil falde fra hinanden.    

Skub

Øvelsen giver et lille billede på, hvad der skaber et godt samarbejde.

Deltagerantal:

Deltagerne går sammen to og to.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Inde og ude.