Slutsten

Deltagerne stiller sig i en tætsluttet cirkel. Alle stiller sig skulder mod skulder. Deltagerne læner sig langtsomt og samtidigt indad i cirklen, for derved at støtte hinanden med skulderne og lave en selvstabilicerende struktur. Deltagerne flytter ligeledes deres fødder langtsomt bagud.

Slutsten

Deltagerne skal stille sig i en cirkel og læne sig ind i cirklen og op af hinanden. Deltagerne i cirklen skal holde ballancen for hinanden.

Deltagerantal:

3 - 9.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde. legen kræver et skridsikkert underlag.