Tøm-stolen-stafet

Andet navn for legen: Danaidernes kar

Deltagerne deles i hold.

Hvert hold skal have en stol.
Stolene stilles i en rundkreds med holdet bagved på en række.
Stolene skal stå med et par meters mellemrum.
På hver af holdenes stole skal der ligge 3-4 ting.
Holdene skal forsøge at få tømt deres stol.
På et startsignal skal første person på hvert hold tage en ting fra deres stol og løbe rundt i cirklen i urets retning og ligge tingen på naboholdets stol, for derefter at løbe tilbage til sit hold. Derefter løber den næste på holdet med en ting.
Hvilket hold får først tømt stolen.

Materialer: En stol pr hold. 3-4 ting pr hold.

Tøm-stolen-stafet

Stafellen er en gammel ulveleg. hvor holdene skal konkurerer mod hinande. Holdene skal forsøge at tømme deres stol for ting, ved at pladsere dem på deres naboholds stol.

Deltagerantal:

Minimum 3 hold af 4 deltagere.

Materialer:

En stol pr. hold.

3 - 4 ting pr. hold(spejdertørklæder).

Sted:

Ude.