Som kinesisk hvisken

Efter man har siddet og lært koder bør man bruge dem i praksis på så mange forskelligartede måder som muligt. Både for at øve koderne og samtidigt gøre kodeløsning interessant

 

Frimurekoden kan laves som en form for kinesisk hvisken. Alle deltagere, på nær en, får bind for øjnene. Deltagerne skal stå på en lang række. Den som ikke har bind for øjnene skal stå sidst i rækken.

En instruktør skal sende et kort ord med frimurekoden, til den første i rækken som derefter sender den ned i rækken af blinde deltagere. Den sidste deltager, som ikke har bind for øjnene skriver den sendte kode ned. Når hele koden er sendt og modtaget, så kan alle på holdet fjerne deres bind for øjnene og løse koden sammen. Måden koden sendes på er, at alle står med en hånd fremme med håndfladen op.  Instruktøren "tegner" nu et bogstav fra frimurekoden, med sin finger, i hånden på den første deltager. Derefter sender den ene blinde deltager bogstavet til den næste, ved at "tegne" bogstavet/frimuresymbolet for bogstavet i hånden på den næste, indtil bogstavet kommer ned til den seende, som så skriver bogstavet ned.

Den seende kan stå med ryggen til de andre indtil han selv skal modtage bogstavet. Når han selv modtager bogstavet, så kigger han selvfølgelig væk fra den hånd, hvori han modtager frimurekoden.

Kodeordet sendes således, bogstav for bogstav, gennem rækken deltager for deltager.

Instruktøren hjælper de blinde med at finde hinandens hænder når de skal ”skrive på hinanden.”

Deltagerne kan også "tegne" koden på ryggen af hinanden.

Til denne leg bør man bruge den engelske frimurekode: free mason ciper. - Den seende bør have en Nøgle til den kode der anvendes.

Man kan også bruge den almindelige morsekode.

 

Som udgangspunkt er det altid vigtigt at dem, der skal løse koder har den rigtige nøgle til koderne.

Der findes ofte flere udgaver af koderne. Som eksempel er der minimum tre forskellige udgaver af frimurekoden.

Kinesisk hvisken

Send en kode i blinde.

Deltagerantal:

3 - 9

Materialer:

Et kort kodeord på 3 - 8 bogstaver skrevet med den valgte kode.

Sted:

Ude og inde