Sortering

Indenfor et firkantet, afgrænset område ligger der 4 forskellige grupper af ting. det kan være bolde, sten, balloner, legetøjsbiler, bøge osv.
Deltagerne skal med bind for øjnene finde de forskellige ting og inddele dem i de passende kategorier i hvert sit hjørne.
Deltagerne må ikke forlade firkanten under legen.
Deltagerne må ikke få at vide kategorierne eller se tingene inden legen starter.

Legen kan leges med at deltagerne heller ikke må tale sammen


Leg legen to gange. Udskift eventuelt kategorierne af ting.
 

Foreslag til evaluering:

Hvad gør at legen afvikles hurtigere anden gang?
Tal om en god løsning på opgaven.

Sortering

Denne øvelse kan være et fint billede på hvordan man bedst arbejder i selvstyrende grupper.

Deltagerantal:

4 - 12.

Materialer:

Mange ting, som kan deles ind i mindst 4 kategorier.

Sted:

Ude og inde.