Spidsrod

Deltagerne deles op i to hold. På jorden der der lagt to paralelle snore. Det ene hold skal løbe mellem de to linjer der ligger med 10 - 20 meters mellemrum. 
Det andet hold er i marken, mellem linjerne, med en bold.
Deres opgave er, at vinde flere holdkammerater ved at ramme det andet holds deltagere med bolden. Det andet hold skal løbe mellem linjerne.
Hver gang hele det løbende hold, minus de ramte, har skiftet side fra den ene linje til den anden løbes der igen.
Holdene skifter når alle på det løbende hold er ramt.
Hvilket hold når at løbe flest gange mellem linjerne.

Spidsrod

To hold konkurerer mod hinanden. hvilket hold får først ram på hele andet hold.

Deltagerantal:

6 - 30

Materialer:

En bold.

Sted:

Ude. To snore ligges paralelt ud ved siden af hinanden med 10 - 20 meters mellemrum.