Stenslynge

Er du spejder og mangler en ide, så kan det anbefales at prøve at lave en stenslynge. Denne model er lavet af tovværk og man kan bruge mange forskellige knob under fremstillingen og selve snoren kan både flettes eller snoes.

I vil blive forbløffet over hvilke kræfter, som sættes fri når man kaster med en stenslynge. I skal selvfølgelig være opmærksomme på at en stenslynge er et våben og et jagtredskab og ikke legetøj. Derfor skal i tænke på sikkerheden når I bruger jeres stenslynger efter i har lavet dem. En dygtig stenslyngebruger kan kaste en sten op til 400 meter. En ny bruger kommer let op på og kaste en sten 80 - 100 meter. Så aktiviteten kræver et stort areal.

Denne model af en stenslynge laves af et stykke langt snor på ca. to meter, som omtales hovedsnoren og en mindre snor på ca. en meter som bruges til at væve lommen, som kasteskytset skal placeres i.

Start med at klippe de to meter snor til hovedsnoren. Denne snor kan i sagtens selv flette eller sno.

Find midten af hovedsnoren. Omkring midten ligges snoren tredobbelt. Området hvor snoren tredobles er ca. 10 cm langt. Snorene bindes sammen.

Hver deltager skære en snor på ca.2 meter. Snoren ligges dobbelt

Et stykke på 10 cm af snoren ligges tredobbelt. Det er vigtigt at snoren ligges tredobbelt lige midt på hovedsnoren.

De "tre" snore bindes sammen.

.

Et almindeligt knob kan bruges til at holde de"tre" snore sammen.

Knobet bindes i begge ender, hvor hovedsnoren ligger tredobbelt.

De ”tre”  snore” skal danne grundsnore for lommen, som nu er klar til at blive vævet med den ekstra snor.

Snoren fastgøres til den midterste af de ”tre” snore med et passende knob. Det kan være et dobbelt halvstik.

Derefter væves lommen på stenslyngen. Vævningen afsluttes ligeledes med et passende knob på den midterste snor. Det kan ligeledes gøres med et dobbelt halvstik.

Et passende knob bruges til at fastgøre snoren til den midterste snor.

Snoren væves ind mellem de tre snore.

Vævningen afsluttes ligeledes med et passende knob. Et dobbelt halvstik er velegnet.

Vævningen/lommen behøves ikke være særlig stram. Det skal selvfølgelig være sådan at kasteskytset ikke falder ud af slyngen gennem vævningen. Samtidig vil en lidt løs vævning gøre at lommen formersig efter det kasteskyts som bruges, når stenslyngen er blevet brugt lidt.

Det er vigtigt, at når stenslyngen ligges dobbelt at enderne på hovedlinen, på hver side af lommen til kateskytset, er lige lange.

.

Det er vigtigt at enderne på begge sider af lommen er lige lange efter at den ene er afsluttet med et fast øje og den anden ende er afsluttet ed et stopknob eller lignende.

Den ene ende af hovedsnoren afslutte med et stopknob eller i kan ligge en takling.

Den anden ende afsluttes med et fast øje, som kan sættes over en finger. Øjet kan ligeledes laves med et knob, det kan være et syet ottetalsknob, eller en øjesplejsning.

Stenslyngen bør nu være klar til brug.

Sådan holdes stenslyngen.

.
 

Kasteteknik

Der findes både en overhånds- og underhånds kasteteknik. Underhåndskasteteknikken er nemmest at lære. Det kan anbefales at finde videoer på nettet for at se disse teknikker.

At kaste med en stenslynge er såkaldt intuitivt. Man kan ikke stå at sigte som med en riffel eller andre projektilvåben. For at mestre stenslyngen og evnen til at ramme, så må man øve sig. Teknikken skal ligge i kroppen, og man bliver kun god ved at øve sig.

Tip:

En stenslynge er et primitivt våben, som er meget nemt at lave. Sværhedsgraden af projektet kan tilpasses efter aldersgruppen, da man kan lave en meget kompliceret model eller en ganske simpel stenslynge.

Her er der vist hvordan man laver en meget simpel stenslynge. Som facilitator kan man nemt tilpasse sværhedsgraden, for det at lave stenslyngen, til sine deltagere ved at:

- Lade deltagerne sno eller flette stenslyngens hovedline.

- Bruge svære knob og/eller taklinger

- Fortælle historien om David og Goliat, og lade det at lave en stenslynge indgå som en aktivitet for et gennemgående tema på en tur eller lejr.

 

God fornøjelse

Stenslynge

En stenslynge er et primitivt våben, som er forbløffende nem at lave en simpel, men effektiv udgave af.

Deltagerantal:

Mange. Det kan anbefales at alderen på deltagerne er over 12 år, så deltagerne har forståelse for at det de fremstiller er et våben, og ikke legetøj, og skal bruges forsvarligt.

materialer:

3.5 meter snor pr. deltager.

Sted:

Ude: Når stenslyngen skal prøves er det vigtigt at man kan se terrænet foran sig og at der ikke kommer nogle, så en nyplantet- eller græsmark kan anbefales. Skytterne skal helst stå på en lige linje og kaster samme vej. Det er ligeledse en god ide at der er 10 meter mellem skytterne. så de ikke rammer hinanden, hvis en sten skulle falde ud af lommen/pulden på slyngen under kastet, på det forkerte tidspunkt.

HUSK SIKKERHEDEN!. En stenslynge er et våben!

Om Sikkerhed!

Det er facilitatoren af aktiviteten, som har ansvaret for sikkerheden!

En stenslynge er et våben og et jagtredskab. Derfor er det vigtigt at deltagerne grundigt bliver instrueret i sikkerhedsreglerne angående brugen af stenslyngen.

Først handler det om at finde et egnet sted, hvor man kan afprøve sin stenslynge. En professionel bruger af en stenslynge kan kaste op til 400 meter med en stenslynge. En ny bruger vil let komme op på at kaste 80 – 100 meter med en stenslynge. Samtidigt er det at kaste med en stenslynge intuitivt. Det vil sige at man ikke kan sigte med en stenslynge. Man kan kun lære at ramme med en stenslynge, hvis man øver sig.

For en ny bruger vil det sige, at man hurtigt har potentialet til at kaste langt, men ikke særligt præcist. Så aktiviteten kræver et stort åbent areal. En nyplantet- eller græsmark er oplagt. I skal kunne se hele det areal foran jer som i potentielt kan kunne ramme. En skov er ikke et egnet kuglefang. I skal ligeledes have plads til siderne og bagud. Da som ny bruger i oftest vil opleve at en sten kan falde ud af pulden under kastet og ryge bagud og sideværds.  Så en anbefaling er, at skytterne placeres på en lige linje, som er afmærket med en snor. Der skal ligeledes være minimum 10 meter mellem standpladserne hvor skytterne skal stå.  Deltagere som ikke Skyder med stenslyngerne skal opholde sig minimum 50 meter bag skytterne og deres standpladser. Så der skal være et åbent areal minimum 250 meter foran skyttelinjen. minimum 50 meter bagud og minimum 100 meter ud til siderne målt fra de yderste skytters standpladser.

Skytterne kan ligeledes bære sikkerhedsbriller og hjelme. Facilitatorene som går mellem skytterne skal have hjelm og sikkerhedsbriller på.

Det er selvsagt ikke tilladt at skyde med stenslynge, hvis man ikke står på en standplads og der ikke er givet tilladelse til at der må skydes.

Det er ikke tilladt at skyde efter andre.

Lav små sessioner, så deltagerne på standpladserne skyder nogle minutter af gangen. Forbyd at deltagerne skifter eller forlader deres standpladser under disse sessioner.

Som instruktør kan du godt gå frem og tilbage mellem skytterne. Men gå kun bag ved skytterne og hold god afstand til skyttelinjen. Gå ikke bag om en skytte, når denne er ved at skyde. Gå kun frem til en skytte som du er i kontakt med og ikke er ved at skyde med stenslyngen. Gå frem til skytten vinkelret med skyttelinjen.    

Hvis I vurderer, at den enkelte deltager ikke vil efterleve sikkerhedsreglerne efter aktiviteten er slut, så bør facilitatoren Inddrag stenslyngen efter brug, så deltagernes stenslynger opbevares i foreningen, hos facilitatoren eller destrueres. Som sagt: En stenslynge er ikke legetøj.