Stifinderløb

Vand-kompas

Holdet skal på løb, hvor de får et bedre kendskab til verdenshjørnerne. Løbet er et stjerneløb, hvor holdene skal tilbage til startposten, mellem hver post, for at kunne finde deres næste post. Posterne ligger i en cirkel omkring startposten i hvert sit verdenshjørne. Løbet består af en fællespost, hvor holdene skal fremstille et primitivt vand-kompas. Udover fællesposten er der 8 poster. Posterne er levende idet, at hvert hold får følge ud til hver post af hver deres leder som faciliteter de enkelte poster for holdene.

 

- Fællespost: Alle hold starter samlet på fællesposten. Hvert Hold laver et primitivt kompas,  hvor de kan se de otte hovedretninger på.

- Post 1 N: Råbåndsknob. Holddeltagerne skal binde et råbåndsknob hver. Det er oplagt at de  hjælper hinanden.

- Post 2 NØ: Firkantkode. Deltagerne løser en firkantkode.

- Post 3 Ø: Morsekode. Holdet løser en morsekode.

- Post 4 SØ: Spiralkode. Holdet løser en spiralkode.

- Post 5 S: Aflåst sideleje. Deltagerne på holdet ligger hinanden i aflåst sideleje.

- Post 6 SV: Dufte-kimsleg. Holdet skal løse en klassisk duftekims.

- Post 7 V: Følekimsleg. Holdet skal prøve en klassisk Føle-kimsleg.

- Post 8 NV: Huskekimsleg. Holdet skal prøve en klassisk huske-kimsleg

 Download hele løbet:

Stifinderløb

Holdene skal på løb, hvor de får en bedre fornemmelse af verdenshjørnerne.

Deltagerantal:

Op til 4 hold bestående af 3 - 7 deltagere.

Materialer:

Download løbet og se posterne!

Sted:

Ude. Gerne på en stor græsmark, så holdene kan se alle posterne, så får de en bedre forståelse af kompasset og dets verdenshjørner.