Stigen

Deltagerne deles ind i hold af 5 til 7 personer. Hvert hold skal konstruere en stige. Stigen skal være  to meter høj og have mindst fem trin. Når Stigen er konstrueret, så skal alle holdmedlemmerne kravle over stigen. Stigen stilles op, lodret, og holdes af holdets deltagere imens de kravler over stigen en og en. Når alle på holdet forsvarligt har forceret stigen er samarbejdsøvelsen færdig.  

Stigen

Holdet skal konstruere en stige og kravle over den!

Deltagerantal:

5 -7 personer.

Aldersgruppe:

12+

Materialer:

Rafter og besnøringsreb eller en stige på 2 meter.

Sted:

Ude. Gerne på en græsplæne.