Stigen

Deltagerne deles ind i hold af 5 til 7 personer. Hvert hold skal konstruere en stige. Stigen skal være  to meter høj og have mindst fem trin. Når Stigen er konstrueret, så skal alle holdmedlemmerne kravle over stigen. Stigen stilles op, lodret, og holdes af holdets deltagere imens de kravler over stigen en og en. Når alle på holdet forsvarligt har forceret stigen er samarbejdsøvelsen færdig. 

Tip.

Lav en bred stige på ca. 1meter. Det gør stigen mere sidestabil. Derved har holdet flere resurser til at holde stigen, da den "kun" kan vælte frem eller tilbage. Sørg ligeledes for at stigen står på et skridsikkert underlag, så stigen ikke kan skride væk under personen, der står på stigen. Lav evt. nogle huller i jorden til stigens ben.

Stigen

Holdet skal konstruere en stige og kravle over den!

Deltagerantal:

5 -7 personer.

Aldersgruppe:

12+

Materialer:

Rafter og besnøringsreb eller en stige på 2 meter.

Sted:

Ude. Gerne på en græsplæne.