Stoleleg

Deltagerne sætter sig på hver sin stol, i en cirkel. Deltagerne skal alle sidde og kigge ind i cirklens midte.

hver deltager får udleveret et tilfældigt spillekort. De skal være opmærksomme på hvilket hus kortet tilhører: Hjerter, ruder, spar eller klør. En deltager trækker et kort i bunken af de resterende kort.

Hvis der bliver trukket en spar fra bunken, så skal alle deltagere som har trukket en spar flytte sig en plads til venstre. Hvis der sidder en på stolen sætter de sig blot på skødet af vedkommende. Når alle med det kortene fra det pågældende hus har flyttet sig en plads til venstre trækkes der et nyt kort og deltagerne med kort fra dette hus flytter sig ligeledes en plads til venstre. Den eneste regel er at man ikke må flytte sig hvis der sidder en på skødet af sig. Det gælder for deltagerne først at komme tilbage på den stol hvorfra man startede legen.

Stoleleg

Deltagerne bliver dikteret af et sæt spillekort. de må kun flytte sig fra deres plads hvis deres "korthus" bliver trukket og de ikke har en andeltager på skødet.

Deltagerantal:

10 - 36

Materialer:

En stol pr deltager og et sæt spillekort.

Sted:

Inde og ude.