Styrk relationerne

Ved at lave samarbejdsøvelser, som målrettet styrker gode relationerne mellem en gruppes deltagere, så vil man altid opnå et bedre samarbejde mellem deltagerne.

Ved at deltagerne kender hinanden i en gruppe, så lærer deltagerne hinandens luner og styrker. Deltagerne lærer at bruge hinandens resourser optimalt uden at misbruge dem. Deltagerne kommer af med deres berøringsangst over for hinanden.

Man kan være nok så god til at samarbejde, men de gode personlige relationer mellem deltagerne vil altid løfte et samarbejde.

Disse øvelser har individet i gruppen som centrum, vel vidende at de er i en gruppe - ingen er over eller har særstatus i forhold til gruppen - ikke sagt at de ikke kan have "tillidsposter" eller specielle funktioner i gruppen.

Styrk samarbejdet

Giv samarbejdet vinger. Styrk de personlige relationer mellem deltagerne i en gruppe.