Synsbedrag

Personen sætter sig ved et bord. På bordet ligger der et stykke papir hvorpå der er tegnet en stjerne. imellem papiret og personen er der sat en lille skillevæg op så han ikke kan se direkte på papiret, men stadigt har mulighed for at tegne på det. Personen skal nu tegne stjernen ved hjælp af et spejl der bliver holdt op over skillevægen og vinklet således at han kan se papiret og stjernen han skal tegne efter. det lyder umiddelbart nemt, men nogle af vinklerne i stjernen vil sikkert give nogle problemer.
 
Materialer: Papir med en stjerne, en lille skillevæg(en stor bog der kan stå op kan bruges), et spejl og en blyant.
Deltagere: Et hold på 4- 6 personer så alle kan prøve hurtigt. De må gerne se hinandens forsøg.

Synsbedrag

Deltageren skal tegne en stjernepå et stykke papir, men stjernen er spejlvendt  idet han kun kan se papiret han skal tegne på gennem et spejl.

Deltagerantal:

3 - 9(Det afhænger af om man har flere spejle til rådighed)

Materialer:

Spejl, bord, stol, papir, blyant, stor bog - eller noget andet som kan bruges til skillevæg.

Sted:

Inde og ude.