Tag skoene af

Dette er en simpel leg. Med en simpel regel.

To Hold konkurrerer mod hinanden. Legen går ud af at tage det andet holds sko af først.

Der gives 2 minutter til opgaven.

Der må selvfølgelig ikke slås og sparkes og skubbes det er en "venlig "kamp om det andet holds sko.

Hvis legen leges på en stor madras, kan legen leges med at aller bevæger sig rundt på knæerne.

Materialer: Ingen(dog gerne en stor madras) alle deltagere skal have sko på.

Tag skoene af

Hjælp dit hold og forsøg at tage modstanderholdets sko af, inden de får taget jeres.

Deltagerantal:

En mod en, eller små hold af 2 - 5 personer

Materialer:

Ingen. Men meget gerne et blødt liggeunderlag hvor alle kan være på.

Sted:

Ude og inde. gerne på et blødt underlag.