Tegn jeres eget kort

Oftest er det at følge eller forstå et kort abstrakt for mange mindre børn. Det er derfor en god ide at lære børnene, hvad de ser på og, hvordan et kort skal læses. De mindste bør ikke lære en masse om signature og målestoksforhold til at starte med. Det giver en god eller spirende kortforståelse at lade deltagerne tegne deres eget kort. Lad deltagerne tegne et primitivt kort over spejdergrunden, haven omkring klubhuset eller grundplanet af deres foreningslokaler, hvor de selv finder på de signature for de ting som de vælger at tegne på deres kort. De kan også vælge at skrive, hvad det er de har tegnet.

Hjælp deltagerne på vej ved at vise dem et kort som en leder/voksen har tegnet. Lav tegningen så primitiv, så de unge deltagere bliver inspireret men tænker "det kan jeg gøre bedre"

Lad deltagerne gå rundt i området som de skal tegne et kort over mens de tegner kortet. Endnu bedre er at sætte et par borde ud midt i området, så de fysisk kan se området. Det giver børnene en bedre rumopfattelse når de tegner deres kort.

Gem deltagernes kort og lad dem skrive deres navn på det til et senere møde, så kan i indtegne et par få poster på børnenes kort, så kan de se om de kan bruge deres kort til at finde rundt i det område de har tegnet.

Tegn jeres eget kort:

Lad børnene børnene tegne deres eget kort. 

Deltagerantal:

Børnene tegner deres kort enkeltvis, men vejledes af en voksen. 

Materialer:

Papir, blyanter, farver. Evt et fast skriveunderlag. 

Sted:

På et lille afgrænset område som deltagerne kender godt.