Terning knobleg

Legen foregår som en stafetleg. Hvert hold får udleveret en terning. Hver side af terningen repræsentere et knob,

1: råbåndsknob, 2: pælestik osv. Foran hver post ligger der et knobreb. første mand på holdet løber frem, slår med terningen og slår det knob som terningen refererer til. Kan personen ikke slå knobet, så skal han som straf vente i 15 sekunder for derefter at løbe tilbage og stille sig bag holdet klar til en ny løbetur. Hvilket hold bliver først færdig.

Holdene er færdige når de har slået alle seks knob.

Holdene kan notere sig hvilke knob de har slået, så de kan se hvor langt de er.

Terning-knobleg

Stafetleg, hvor deltagerne skal binde det knob som terningen viser.

Deltagerantal:

6 - 36. Deltagerne inddeles i hold efter behov.

Materialer:

Terninger og knobreb.

Sted:

Ude og inde.