Terre

Ordet "terre" kommer fra latin og betyder jord eller land.
Terre er formenligt et gammelt spil fra syd Europa, fra Romerriget. 
Terre er gammelt et spil, hvor reglerne er mangfoldige og kan udvides og begrænses efter behov. Brikkerne der spilles med laver spillerne ofte selv. Brikkerne er små træperler eller sten, der er udskåret som små firkanter.

Til spillet skal bruges 5 brikker, brikkerne skal være nogenlunde lige store.
De skal være så store, at de er lette at få fat på, men de må ikke være så store, at man ikke kan have alle i en hånd på en gang. Almindelige sekssiddede terninger er velegnet til at spille terre med.
Terrespil består af forskellige kast og greb med de 5 terninger. Det gælder om for deltagerne om at kunne lave flest kast i træk.
Hver deltager kan have et sæt terninger eller der kan spilles efter tur. Kastenes sværhedsgrad kan øges løbende. 
Der spiles ofte direkte på jorden, eller på en bordplade eller lignende.

Første kast
Første terre:
Der lægges fire terninger med en håndsbredes afstand på jorden. Den sidste terning tages i hånden. Terningen i hånden kastes op i luften. Mens den er i luften, skal "kasteren" samle en af de andre terninger op så hurtigt han kan og samtidig nå at gribe den flyvende terning, inden den rammer jorden.
Derefter Lægges en af de to terninger, "kasteren" nu har i hånden, et sted på jorden.
"kasteren" Kaster nu den terning, som han har i hånden, op i luften. Mens den er i luften, skal han samle en af de resterende tre terninger op. Sådan bliver han ved indtil han har taget alle fire terninger. Hvis et kast mislykkes, er han ude, og det er næste spillers tur.

Anden terre:
Der lægges nu to gange to terninger på jorden, med en håndbredes afstand. Mens den femte terning er i luften, skal "kasteren" samle to terninger op - de ligges på jorden hvis det lykkes.
Ved efterfølgende kast skal de to andre terninger samles op.

Tredje terre:
Der lægges nu tre af terningerne tæt sammen på jorden. Mens den kastede terning er i luften, skal "kasteren" samle alle tre terninger op.

Fjerde terre:
Der lægges nu fire terninger tæt sammen på jorden. Mens den kastede terning er i luften, skal "kasteren" samle alle fire brikker op.

Femte terre:
Der kastes en terning op i luften. Når terningen kommer ned, skal "kasteren" få den til at lande på bagsiden af sin hånd. Hvis det lykkes, kaster "kasteren" med bagsiden af hånden terningen op i luften igen, og så skal han gribe den rigtigt, når den kommer ned igen.

Sjette terre:
Nu kastes to terninger op i luften. Når de to terninger kommer ned igen, skal "kasteren få begge terninger til at lande på bagsiden af hånden.
Hvis det lykkes, skal "kasteren" med bagsiden af hånden kaste dem op i luften igen. Når de kommer ned igen, skal "kasteren" gribe dem rigtigt.

Syvende terre:
Syvende terre udføres som sjette terre, men med tre brikker.

Ottende terre:
Ottende terre udføres ligeledes som sjette terre, men nu med fire brikker.

Andre terre

andre kast kaldes forskelligt blandt andet:

STRYGER.
4 terninger stilles i én lang række med håndsbredde mellem dem. Den 5 terning kastes op i luften og alle 4 terninger på jorden skal samles op på én gang,  i en strygende bevægelse,  hvorefter at den 5. terning gribes.

Når dette er gjort, fjernes den ene terning således at der næste gang "stryges" 3 osv.

OPKAST.
De 4 terninger anbringes i et S mønster.
Den femte terning kastes op i luften og man tager én terning op fra jorden op.
Herefter kastes begge terninger op og man tager den 3. op fra jorden. Nu kastes alle 3 op og man samler den 4. op. derefter kastes fire terninger op og den sidste samles op fra jorden. 
Når denne sidste terning er taget op fra jorden, og man nu har fem terninger i hånden, skal de stilles tilbage på jorden og det hele gøres bagvendt..

LÆG ÆG.
"kasteren" starter med at have alle 5 terninger i hånden. En ud af de fem terninger kastes op og imens lægges 1 terning på jorden. Sådan fortsættes den med at kaste en terning op i luften til alle de øvrige fire er lagt. Nu kastes den 5. terning op igen og man samler de 4 andre terninger op på en gang. Derefter fortsætter man på samme måde blot med at lægge 2 terninger ad gangen osv.

TÅRN NED.
4 terninger stilles ovenpå hinanden. Den 5. terning kastes op og den øverste fra "tårnet" fjernes inden den opkastede terning gribes. Den opsamlede terning lægges til side  
Dette gentages til alle 4 terninger er fjernet. Tårnet må ikke væltes under forsøgene. Når alle fire terninger/tårnet tages ned. Næste gang fjernes tårnet 2 terninger af gangen. derefter 3 og 1 terning af gangen og til sidst en alle fire på en gang.

TÅRN BYGGES.
En terning kastes op i luften. Imens lægges 1 på gulvet. Ved næste forsøg kastes ligeledes en terning op i luften og en ny terning skal lægges/stilles ovenpå den forrige osv. "kasteren" fortsætter til alle 4 terninger står oven på hinanden. Efterfølgende lægges 2 osv.
Derefter bygges der et tårn med terninger to og to. Der fortsættes med tre terninger og en. Til sidst bygges tårnet med alle fire terninger på en gang.

GRIBER.
Alle 5 terninger holdes i hånden af "kasteren". Terningerne kastes op på en gang. Nu vendes hånden hurtigt, fingrene spredes og terningerne skal lande på håndens overside. Når dette er gjort kastes terrerne op i luften og gribes normalt. Først når man har grebet alle terrerne er øvelsen udført.

 

 

Terre

Terre er et spil, hvor deltagerne skal udfordre hinanden. terninger skal kastes, gribes og samles op fra jorden på bestemte måder.

Deltagerantal:

2.

Materialer:

5 terninger pr. Deltager.

Sted:

Inde og ude.