Tæl til 20

Deltagerne inddeles i hold af 5- 10 personer,
Hvert hold har 10 minutter til at løse den forestående opgave.

Fremgangsmåde:
Alle deltagerne, på hvert hold, tager bind for øjnene. Deltagerne kan også stå i en cirkel med ryggen til hinanden såde ikke kan se hinanden. holdet skal i samarbejde tælle fra 1 til 20.

Reglerne er:

-Der må kun sige ét tal af gangen.

-En person må ikke nævne to tal efter hinanden eksempelvis hvis en person siger tallet fire, så må vedkommende ikke efterfølge sige tallet fem.

-Deltagerne må ikke sige andet et tal under øvelsen. 

-Alle skal tale under øvelsen, altså minimum nævne et tal.

-Hvis flere personer nævner et tal på samme tid, starter man forfra fra 1.

- der må højst gå 45 sekunder mellem en nævner et tal.

Målet er at fornemme hinanden, og nå at tælle til 20.

Hvis at holdet overtræder en af reglerne starter holdet forfra fra 1.

 

Tip: prøv at lade deltagerne lave øvelsen uden bind for øjnene, så de kan se hinanden - det vil for nogle hold stadigt være svært, men det vil også vise hvilke deltagere, som kan lede gruppen, da de vil gå ind og dirigere de andres "tælleri" med sit kropssprog.

Legen/øvelsen kan gøres mere kompliceret ved at holdene ikke må sige noget udover tallene 1 - 20. Holdene kan eventuelt få ca. 30 sekunder, hvor de godt må tale inden øvelsen begynder til at ligge en strategi.

Tæl til 20

Holdet skal tælle til 20, ved at deltagerne skiftes at nævne et tal.

Deltagerantal:

5 -10 personer pr. hold.

Materialer:
Tørklæder til bind for øjnene. og et stopur til at tage tid.

Sted:
Ude og inde.

Andre navne for legen:
Jedi numbers.