Tændstikæsken

Legen egner sig til yngre deltagere.

Deltagerne deles ind i små hold af 2 – 4 personer. Hvert Hold får udleveret en tændstikæske. Hvert hold får til opgave at samle så mange ting i deres tændstikæske som muligt. Holdene får 5 minutter, bagefter skal holdene fortælle om hvad de har fundet.  Det hold der har fleste ting i deres æske har vundet.

Legen kan begrænses ved at lade legen foregå i et bestemt område eller omhandle en bestemt type ting ud fra emne, form eller farve. Legen kan være god til at få deltagerne til at fokusere på få ting inden for et tema.

Tændstikæsken

Find små ting i naturen.

Deltagerantal:

Små hold med 3 - 4 deltagere.

Materialer:

Tomme tændstikæsker.

Sted:

Ude og inde.