Tovtrækning - Balance

Deltagerne konkurrerer to og to mod hinanden. 

Deltagerne skal sidde et par meter fra hinanden.De skal sidde på hug med samlede ben og være oppe på tæerne. Deltagerne skal have et reb imellem sig, som de skal bruge til at få modstanderen ud af ballance med.
Legen vindes ved at få modstanderen ud af balance.
Der konkurreres mellem alle deltagerne. Hvem vinder?

Tovtrækning -  ballance

To deltagere sidder på hug over for hinanden. de skal nu forsøge at få hinanden ud af ballance med et stykke reb som de holder stramt imellem sig.

Deltagerantal:

2. Men kan bruges som konkurrence mellem flere deltagere.

Materialer:

Et stykke reb.

Sted:

Ude og inde.