Trafikprop

Holdet deles i to ligestore store grupper bestående af 3 – 6 deltagere. Deltagerne stiller sig på to rækker med front mod hinanden. Hver deltager står på et stykke papir i deres gruppefarve, i mellem de to hold er der et ledigt felt/papir.

Opgaven lyder, At grupperne skal bytte plads efter følgende regler:

Ingen deltagere må ikke bevæge sig bagud

Kun én person ad gangen må bevæge sig og flytte plads.
Deltagerne må kun gå lige frem til en ledig plads
En deltager må ”springe over” en deltager fra den anden gruppe, der jo går i den modsatte retning, til en ledig plads
man må ikke passere et gruppemedlem, som har front samme vej som en selv.
En deltager må ikke flytte sig mere end én plads ad gangen.
En deltager må kun flytte sig til en tom plads. To deltagere kan ikke dele om en plads.
 
Under samarbejdsøvelsen kan der fokuseres på:
Evne til at planlægge opgaven.
Fordeling af roller og lederskab i gruppen
Kommunikation mellem deltagerne.
Kreativitet.

Trafikprop

Holdet Deles i to grupper, som stilles på en række over for hinanden. grupperne skal nu bytte plads efter nogle bestemte regler.

Deltagerantal:

Et hold deles i to lige store grupper af hver 4 - 6 deltagere.

Materialer:

En avisside til hvert holdmedlem + en ekstra side.

Sted:

Ude og inde.