Vis dit navn

Deltagerne står i en cirkel.
En starter: Han siger sit navn og gør samtidig en bevægelse for hver stavelse i sit navn.
Eks. Martin siger: "Mar" og hopper på stedet, "tin" og rækker venstre hånd i vejret. 
Efterfølgende siger de øvrige deltagere i kor: "Hej mar-tin"  samtidig med at de gør de samme bevægelser.
Legen slutter når alle har sagt deres navn og fået det gentaget af alle de andre i navnets stavelser med tilhørende bevægelser.

Bemærk: Legen egner sig ikke til børn der ikke har lært at stave og bruge stavelser
 

Vis dit navn.

Lav bevægelser, der svarer til stavelserne i dit navn.

Deltagerantal.

8 - 20

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.