Væverløb

Deltagerne stiller sig i en rundkreds, hvor hver patrulje eller hold står ved siden af hinanden. Der skal være minimum en arms længde mellem personerne i cirklen. På startsignalet løber den person, der står længst til højre i hvert hold mod uret rundt i cirklen. De skal skiftevis løbe ud og ind mellem de andre personer på vej rundt i cirklen. når de kommer tilbage til deres plads løber de næste fra holdet rundt på samme måde, hvor de væver sig ud og ind mellem de andre. Når de kommer på plads er det den tredje til at løbe osv. Når alle på holdet har løbet mindst en tur er holdet færdigt.

Hvilket hold kommer først?

Væverløb

En konkurence mellem flere hold, hvor de skal væve sig ud og ind mellem hinanden.

Deltagerantal:

Minimim 3 hold af 3 - 5 deltagere. det er en fordel at der er lige mange deltagere på hvert hold, men ikke et must.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude.