100 point løb

100 POINT-LØB.

100 Point løbet er et løb, hvor det gælder for det enkelte hold at nå hundrede point før de andre hold. Holdene skal hver slå med en terning for at afgøre hvilken post deres hold skal til. Alt efter hvor godt og hvor hurtige de er til at finde og løse opgaverne på posterne og hvor heldige at de er med at slå høj tal på terningen det er afgørende for hvor hurtigt de runder de 100 point. 100 døde poster hænges op, i tilfældig orden i et område. Det kan både være udendørs og/eller indendørs. Deltagerne dels op i hold af max. 4-5 personer. For at der er et godt flow på løbet så bør der være mindst en facilitator for hvert to hold. Facilitatorene skal foretaget kontrol og stille opgaverne til holdene. Holdene er ikke tildelt en fast facilitator. Holdene løber blot hen til en ledig facilitator når de skal have stillet og løse en opgave. Hvert hold starter med at slå med deres terning.  Slås med et hold f.eks. 4 skal holdet løbe løbe ud og finde post nummer 4. På hver post står der et kontrolnummer. Holdet husker kontrolnummeret og løber tilbage til en ledig facilitator. Holdet nævner kontrolnummeret svarende til den post holdet søgte. Holdet får nu stillet postens opgave. Løser holdet opgaven slår de igen med deres terning. Terningens øjne lægges til nummeret på den post de lige besøgte. Slår holdet 4 ser regnskabet således ud – (post) 4 + 4(terningens øjne) = 8. Holdet skal nu finde og løse post 8. Svare holdet forkert på deres opgave, så får holdet en straf. De skal slå med terningen men trække to fra det tal terningen viser. Slåer holdet eksempelvis 3 med terningen, så ser regnskabet således ud. (post) 4 + 3(terningens øjne) – 2 strafpoint = 5. Holdet skal finde og løse post 5. Alle hold skal slutte med post nr. 100. Står et hold ved post 98 og slår 5 med terningen så finder holdet post nr. 100 og løser opgave nr. 100 også selv om holdet reelt er over de 100. Det hold der først når til post 100 og løser opgaven, har vundet!!!

Holdene må ikke skrive noget ned under løbet, så holdene ikke bare notere sig kontrolnumrene inden de reelt skal bruge dem, så de undgår at skal ud til nogle poster, som de har været ved. At de husker de enkelte kontrolnumre fra posterne det er en anden sag.

For at sikre at et hold ikke snyder og springer poster over for hurtigt at komme til post 100, så kan deres forløb skrives op på et lille pointkort som holdene medbringer sig. Pointkortet er i princippet bare et blankt stykke papir hvor facilitatoren skriver nummeret på den post som holdet skal til næste gang.

En post kan se således ud:

POST: 1

KONTROLTAL: 32 GED

TIP: Ved at bruge både et bogstav og et kontrolord, så har holdene svære ved at huske de enkelte posteres kontroltal/bogstav. Holdene bliver derfor oftere nødsaget til fysisk at finde den post de søger for at komme videre idet de ikke kan huske de enkelte posters kontroltal selvom de har været ved posten før i deres søgn efter en anden post.

Hver facilitator har en komplet liste over posterne, deres kontroltal og de tilhørende opgaver.

Listen kan se således ud:

Post Kontrol: Opgave: Svar:
1 32 GED Bind et råbåndsknob! (Evt billede)
2 44 MAKREL Hvad hedder den gamle føreulv? Akela
3 53 LEMUR Syng en sang om vejret! (valgfri sang om vejret)
4 ............ .............................. ..........
5 .............. ................................... ..................

 

TIP: Afholder man løbet for mindre børn, så kan posterne hænges i numerisk rækkefølge i en cirkel rundt i periferien af det område løbet foregår i. Så bliver de unge deltagere ikke frustreret over at de "aldrig" kan finde den rigtige post idet de hurtigt finder et system i hvordan posterne hænger. Ved de lidt ældre børn kan posterne hænge i klynger så eksempelvis post 1 til 5 hænger tæt på hinanden. Post 6 - 10 hænger sammen osv, så deltagerne bedre kan huske, hvor og/eller rationalisere sig frem til hvor posterne hænger. Det er igen for at skabe lidt flow i løbet, så holdene ikke kun oplever frustration ved at bruge for meget tid på at finde posterne. 

100 point løbet

Hold skal konkurerer mod hinanden i først at få 100 point ved at finde og løse døde poster. 

Deltagerantal:

Minimum to hold på 3 - 5 deltagere. 

Materialer:

Liste med 100 opgaver. Afh. af opgaverne, så vælger i selv om der skal bruges materialer. 

Sted:

Ude og inde.