Bål uden brænde

I kan lave et lille hyggebål ved at blande groft salt og sprit. Spritten hældes over salten, så man får en grødagtig masse, som ikke flyder i sprit. Massen pladseres på er ildfast underlag.

Vær opmærksom på at bålert stadig udvikler varme og kulilte, så saltbålet bør placeres et sted, hvor der ikke går ild i underlaget for bålet eller noget andet. Der skal være en god udluftning i lokalet, hvis der tændes op indendøre. Vær opmærksom på spritdampe. Bålet bør tændes med det samme efter "grødmassen" er blandet.

Materialer: Husholdningssprit og groft salt.

Husk: Leg med ild er leg under ansvar. Personen der facilitere aktiviteter med ild, denne person har ligeledes det overordnede ansvar for sikkerheden under øvelsen.