Blinkemorse

Send en morsekode ved at blinke med øjnene.

Lav selv et system med, hvordan i sender jeres koder. Hvordan vil i blinke en prik! Hvordanvil i blinke en streg!

 

Lad deltageren komme ind til en som sidder og blinker en morsekode igen og igen. Lad deltagerne finde systemet i, hvordan de skal løse koden der blinkes.

Personen der sidder og blinker skal selvfølgelig være meget konsekvent.

Blinkemorse

Blink en morsekode med øjnene!

Deltagerantal:

Bryd deltagerne op i små hold på 2 - 4 presoner.

Materialer:

Morsekoder, papir, blyanter  og øjenlåg!

Sted:

Ude og inde.