Det tavse interview

Deltagerantal: 6 – 20

Deltagerne deles ind i par. De to personer, i hvert par, skal ikke kende hinanden på forhånd.

Deltagerne får at vide at de fra nu af ikke må tale, overhovedet, indtil de igen får besked på det, dette gælder ligeledes hvisken, lave lyde og mime ord med munden.

Deltagerne skal introducere sig selv til deres partner. De skal hver især fortælle tre ting om sig selv. (Det gælder dog ikke fysisk karakteristika)

Lige så snart at parrene er færdig med at mime tre ting om sig selv. Samles alle i en cirkel.

Deltagerne må nu snakke igen og alle skal nu introducere deres partner for gruppen samt de ting de mener de har lært om sin partner.  

 

Tip:

Hvis legen leges med mindre børn, så kan børnene på skift mime en ting om sig selv. Der bør vælges et emne for at overskuelig gøre legen. Emnet, som de skal mime, kan være en hobby. De andre prøver på at gætte hvilken hobby mimeren har.

Det tavse interview

Deltagerne skal præsentere sig selv over for hinanden, uden at snakke!

Deltagerantal:

Små hold af 3 - 9 personer.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.