Gøgeunger

Gøgen lægger sit æg i andre fugles reder. Når gøgens æg udklægger, så kubber gøgeungen de andre unger eller æg ud af reden. Og da alle elsker deres børn uanset hvad, så bliver fugleparet som lavede reden ved med at opfostre gøgeungen som var den deres egen. således kan man se at et solsortepar opfostre en gøgeunge i naturen.

På jorden tegnes der et antal lige store firkanter ved siden af hinanden. Firkanterne skal ikke være meget større end at deltagerne lige kan være i firkanterne. Hver firkant har et nr.  Nummer et skal ligge ved siden af nr. to, to ved tre osv.
Alle gøgeungerne/deltagerne går ind i firkant nr. et. Det gælder nu om at skubbe de andre ud af firkanten. Så snart en deltager er skubbet ud af firkant et stiller han sig i firkant to og forsæger at skubbe de deltagere der er kommet over i firkant to ud. Bliver man også skubbet ud af firkant to fortsætter man til firkant tre osv. Der skubbes indtil der står en tilbage i firkant et, to, tre osv.
Der kan leges med at man kun må have armene ned langs siderne og hænderne på lårene.
Hvem er de største gøgeunger.

Gøgeunger

Vær en gøgeunge. Skub de andre unger ud af din rede.

Deltagerantal:

3 - 20

Materialer:

Afmærkning af felter.

Sted:

Ude. På en lille bane(reden) som er inddelt i felter.