Hike

En hike er en gåtur med oppakning og måske en kærre. På en længere hike er der typisk også en overnatning.

Har du lyst til at lave en hike, hvor alle gruppen eller foreningens medlemmmer er med, ung som gammel, så kan dette være en ide.

Hiken starter for alle et aftalt sted. Det kan være ved den lokale spejderhytte. Ud fra spejderhytten laves der forskellige ruter. Det kan være en 1km rute, en 3km-, en 5km-, og en 7km rute. Alle ruter starter og ender ved spejderhytten. Deltagerne vælger, hvor langt de vil gå. Det kan være nogle vil tage et ti-km-vandreskjold andre måske 30km. Deltagerne får udleveret et ”klippekort”. Deltagerne må nu selv sammensætte deres hike af forskellige ruter. En 10km hike kan derfor bestå af 10 ruter af en km, to ruter af 5 km eller noget helt tredje.

På hver rute er der to tjekpoints, to døde poster, hvor deltagerne stempler deres ”klippekort, så man kan se at de har gået ruten. Hver gang en deltager har gennemført en rute og er kommet tilbage til hytten, så er der en hikeansvarlig der underskriver klippekortet og notere tidspunktet ud for den rute deltageren lige har gået. Derefter påbegynder deltageren en ny rute i sin hike.

Ved at lave ruter som er 7 km eller der under betyder, at alle deltagerne kommer hjem til hytten ca. hver time. Dvs. at alle kan få friske vandforsyninger, snacks, komme på toilettet og at alle større måltider og overnatninger kan afholdes i hytten. Det betyder rent praktisk at der kan være få ledere til at afholde hike for en stor gruppe deltagere. Deltagerne vil også få en oplevelse af at være sammen selvom de går hver for sig. Deltagerne vil også løbende kunne skifte vandremakkere, hvis dette skulle blive aktuelt.

Hike

Her er en ide til at afholde en hike, hvor hele spejdergruppen kan være sammen, ung som gammel.

Deltagerantal:

10 -100

Materialer:

Kort over ruter, døde poster, klippekort, forplejning.

Sted:

Ude - Et sted hvor der kan anlægges en masse ruter!