Lær at bruge dit

Ildstål

Med et ildstål eller en firestarter, som den også kaldes, er du lige pluslig en benhård survivor. Du kan tænde ild alle steder! I de flestes tilfælde er det lige indtil de løber tør for avispapir og sprit, så finder en ud af at det kræver omhu og planlægning at tænde et bål med ildstålet/firestarteren. Det er rigtigt at du altid kan få firestarteren/ildstålet til at slå gnister også selv om ildstålet er vådt eller det fryser. Det er ikke ensbetydende med at du kan lave bål. Forbered eller øv dig på at lave bål med ildstålet.

For at lave bål med firestarteren, så kræver det materialer der kan fænges an af gløderne fra ildstålet. 

 

Opgave:

Deltagerne skal finde forskellige materialer i naturen, som kan fænges an af gløderne fra ildstålet. 

Deltagerne skal finde et materiale ad gangen i naturen. De skal vise de kan få det pågældende naturmateriale til at fænge an kun med brug af ildstålet.

Aktiviteten kan laves som et stjerneløb omkring bålpladsen.

Deltagerne vises løbende et naturmateriale. Hver gang deltagerne har fundet det pågældende naturmateriale og har haft succes med at fænge det an med ildstålet, så får de præsenteret et nyt naturmateriale de skal finde og antænde. Deltagerne kan arbejde sammen i små hold.

Hvert materiale beskrives på et instruktionsark. På instruktionsarket gives der en kort vejledning til, hvor naturmaterialet kan findes, Hvordan det ser ud. hvordan materialet skal forberedes og hvad deltagerne skal være opmærksom på når de sanker naturmaterialet.

Der findes flere velegnede naturmaterialer blandt andet:

- Birkebark.

- Græs.

- Nedbrudt træ / Punkwood.

- Blomster / frøstand.

- Kogler.

- Fyrsvampe

- Tørt træ /featherstick.

- Fatwood

 

Opstart:

Der gives en instruktion til deltagerne om, hvad de generelt bør være opmærksom på når de sanker de forskellige naturmaterialer.

 

Gode råd

- Vand kan ikke brænde – Så undgå jeres optændingsmateriale er vådt eller fugtigt. Brug få simple tommelfingerregler for at sikre jeres optændingsmateriale er tørt.

- Er naturmaterialet fugtigt, og har i ikke mulighed til at tørre naturmaterialet inden det skal bruges til optænding, så find en anden kilde eller resurse til at tænde op med

- Undgå farven grøn?

  Eks: Grønne blade. Grønt græs. Grene der er grønne under barken. Naturmaterialer, som er dækket af (grønt) mos.

- Undgå at bruge noget der har lagt direkte på jorden.

  Antag altid at jorden er fugtig og de naturmaterialer, der ligger på jorden altid er fugtige.

- Undlad at bruge bark. (Ingen regel uden undtagelser)

  Bark er 80% luft. Så indeholder bark den mindste fugt, så overgår det nemt mængden af tørstoffer, som kan antænde.  

- Undgå at ligge jeres optændingsmateriale, I lige har forberedt, direkte på jorden. 

  Jeres optændingsmateriale skal oftest findeles, så det lettere fænges an af gløderne fra ildstålet. Det betyder også at materialet meget let vil suge fugt fra jorden. Det vil være ærgerligt at finde nogle gode optændingsmaterialer for så at gøre dem fugtige fordi man lægger dem direkte på jorden når der skal tændes op.

Opsummering:

Denne øvelse handler om at finde gode naturmaterialer, der er "nemme" at få til at fænge an med ildstålet. Det er således det første led i den proces, det er at tænde bål. 

I vil sikkert opleve at det kan være tidskrævende at finde dette naturmateriale. Det er måske heller ikke altid lige let at antænde materialet. Det vil således være opslidende at finde for lidt af dette materiale, så det når at brænde ud inden det antænder det øvrige materiale i har fundet til jeres bål. Så tænk jeres proces igennem - Har i nok materiale til bålet.

I kan sagtens bruge et separat møde/program til at øve hele den sammenhængende proces i at lave et bål. 

 

Lær kunsten, at finde naturmaterialer som du nemt kan fænge an med gløderne fra din firestarter.

Deltagerantal:

Mange. Lad deltagerne arbejde sammen i små hold på 2 til 3 personer.

Materialer:

Se de forskellige instruktioner til de forskellige naturmaterialer.

Sted:

Ude. Et sted hvor der er meget varieret natur. De fleste materialer er nemme at finde store dele af året i den danske natur.